follow us:

Il Kwon

イルゴン(リーダー・俳優・ボーカル)

Chang Woo

チャンウ(リードボーカル)

Ju Ho

ジュホ(ボーカル&ダンサー)

Jun Yeoung

ジュンヨン(ボーカル&ラッパー)

Jun Ho

ジュンホ(ボーカル)

5tion Group Image01

5tion Group Image01

5tion Group Image02

5tion Group Image02

5tion Group Image03

5tion Group Image03